אגרה לבית המשפט העליון

אגרה לבית המשפט העליון

רותם דרויש

כל הליך משפטי כלשהו, דורש ביצוע תשלום אגרת משפט כתנאי לפתיחת ההליך. לעיתים אנשים רבים  נמנעים מהגשת תביעה בשל העלויות הכספיות הגבוהות הנדרשות, עוד בטרם נכנסו בשערי היכלי הצדק. ההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה לבית המשפט כוללות תשלום אגרת בית משפט, תשלום שכרה לעו"ד, תשלום למומחים ועוד.

על הנייר, הצדק מחייב כי שערי בית המשפט יהיו פתוחים לכל בחינם וללא קשר למצבו הכלכלי, מנגד שיקולי העומס על מערכת המשפט עשויים להצדיק הטלת מס רצינות מסויים על מנת למנוע הצפה של בתי המשפט בסכסוכים רבים ומיותרים. בפועל, שערי בית המשפט פתוחים בפועל רק עבור כאלו שמסוגלים לשלם את האגרה המתבקשת.

גובה האגרה

גובה האגרה המוטלת על המעוניין ליצירת הליך בבית המשפט, משתנה בהתאם לסוג התביעה אותה מגישים. תביעה כספית של עד 21 מיליון שקלים, תהיה חייבת באגרה על סך 2.5% מהסכום הנתבע ולא פחות מ-674 שקלים. בתביעה העולה על 21 מיליון שקלים, יש לשלם 1% בגין כל שקל נוסף מסכום התביעה. מועד התשלום מתחלק – מחצית מסכום התביעה, 1.25% יש לשלם במועד פתיחת התיק, ואת המחצית השניה ניתן לשלם מאוחר יותר, עד 20% יום לפני מועד דיו ההוכחות בתיק. אם טרם החל שלב ההוכחות בתיק והתיק הסתיים ללא שמיעת עדים כחלק מההליך, אין צורך בתשלום המחצית השניה. 

פטור מאגרה בעתירה לבג"צ

כאשר קיים סכסוך עם רשויות המדינה ומגישים עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ או לאחד מבתי המשפט המחוזי כעתירה מנהלית, נקבע גובה אגרה אחיד בגובה 1700 ₪. סכום זה נקבע מתוך רצון שלא לנעול את שערי בג"צ בפני האזרח הקטן. בנוסף, בתביעות מסויימות קיימת הנחה מתוך אינטרס ציבורי שבגינה הוגשה העתירה כגון תביעה למזונות, בעלת אגרה מופחתת על סך 212 ₪ בלבד, תביעות נזקי גוף אמנם גובה האגרה גבוה מאוד, אך כדי להקל עם בעלי הדין נקבע סכום נמוך מאוד למקדמה על חשבון האגרה, על סך כמה מאות שקלים בודדות. בנוסף כאשר מוגשות תביעות קטנות, גובה האגרה הוא בגובה 1% בלבד מסכום התביעה, ולא פחות מ-50 שקלים.

אגרת ערעור

בגין ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום, קיימת חובה באגרה על סך כ-1200 ₪, ואילו אגרה בגין ערעור על בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, היא על סך 2670 ₪. בנוסף, קיימת חובה על המערער להפקיד במזכירות בית המשפט עירבון שנע בין 5 ל-30 אלף ₪, על מנת להבטיח ערובה למשיב במידה והערעור נדחה. לבסוף, תביעה בבית הדין לעבודה, בגין עילה המופיעה בחוק הגנת השכר, פטורה מאגרה, ותביעה בנושאי פיצויי פיטורין, פיצוי כספי, בגין אי הפרשה לפנסיה או לקופת גמל והפרת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה – האגרה היא בגובה 1% ולא פחות מ-127 שקלים.