תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים

תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים

רותם דרויש

התובענה הייצוגית הינה הליך אזרחי, שנועד לאזן את הכוחות הלא שוויוניים בין הפרט לבין חברות הענק בהתקשרויות משפטיות שונות. כדי למנוע מצב שבו הפרט מתקשה לבצע תביעות כנגד חברות הענק, מאחר ועלויות המשפט גבוהות מדי, או מאחר והנזק שנוצר הוא זניח לאחד, אבל משמעותי מאוד לקבוצת הלקוחות, עומדת בפני הציבור אופציית התובענות הייצוגיות, המאפשרות לכל מי שנגרם לו נזק פלוני, לתבוע חברות במודל של תובע אחד המייצג את מכלול הנפגעים הפוטנציאליים. התביעה נעשית על ידי צירוף הנזקים הקטנים, עד כדי שאלו יוצרים נזק אחד גדול שעשוי להסתכם לעיתים במיליוני שקלים, ובכך נוצר תמריץ לנפגע פוטנציאלי להתאחד עם נפגעים בעלי זיקה דומה, ולתבוע בתביעה ייצוגית כנגד החברה.

תובענות ייצוגיות רבות, מוגשות כנגד הבנקים בכלל, ובשנים האחרונות פורסמו בכלי התקשורת השונים אודות מספר תביעות כנגד בנק הפועלים, שהסתיימו בהסכמי פשרה שונים:

ב-2015 הוגשה תובענה ייצוגית כנגד בנק הפועלים, בטענה כי זה גבה עמלות גבוהות מדי מהמותר מלקוחות יחידים ומעסקים קטנים, הנוגדות את ההוראות החדשות של בנק ישראל שהגיעו בעקבות הרפורמות בעמלות הבנקים מ-2008, שקבעו עמלת מינימום בסכום מצטבר של שתי פעולות פקיד. כשש שנים לאחר מכן, הוגשה תובענה ייצוגית כנגד בנק הפועלים, כשבמסגרתה נטען כי הבנקים פעלו בניגוד לכללי הבנקאות ולא הפחיתו מעמלות המינימום את העמלה עבור פעולות במטבע חוץ. ב-2011, הבנק היה מודע להתנהלותו הפסולה, ושינה את שיטת הגבייה, אך למרות זאת הוא לא החזיר ללקוחותיו       את הכסף שגבה כלא כחוק. במסגרת הסדר פשרה בין הבנק לתובעים, הודה הבנק כי גבה סכום של מיליון וחצי שקלים שלא כדין, והתחייב לזכות את לקחותיו ב-60% מהסכום, בתוספת ריבית והצמדה, בתוך 45 יום מאישור הפשרה. עוד נקבע, בנוגע ללקוחות שעזבו את הבנק, שאם ומדובר בפיצוי הגבוה מ-20 שקלים, ישלח צ'ק לביתם של הזכאים, ובמידה ויהיו לקוחות לשעבר הזכאים בהחזר קטן מ-20 שקלים, יחולק בין שאר חברי הקבוצה.

בנוסף, בעקבות תובענה ייצוגית נוספת כנגד בנק הפועלים שהסתיימה ב-2016, קבע שופט בית המשפט המחוזי בלוד – עופר גרוסקופ, כי לא תגבה עמלה בכספומטים שלא צמודים לסניפי הבנק ברחבי ישראל, זאת לאחר שהבנק לא עמד בהתחייבותו לא לעשות כך, וגבה שלא כדין עמלות רבות מלקוחות הבנק. המשמעות היא שלפחות עד שנת 2020, לקוחות הבנק לא ישלמו עמלות עבור משיכה מכספומטים מרוחקים.

בימים אלו, הסתיימה פרשה נוספת של תביעה ייצוגית כנגד בנק הפועלים בהסכם פשרה, זאת לאחר שביולי האחרון בית המשפט המחוזי בלוד אישר את ההסכם, זאת לאחר שנקבע כי הבנק עיכב שלא כדין, עסקאות מט"ח המתקבלים עבור לקוחותיו, למשך יומיים לפחות ולעיתים אף יותר. הפיצוי שנקבע בין הצדדים, סוכם כי הבנק יעניק לכל לקוחותיו פיצוי בדרך של הימנעות מגביית ימי ערך בגין כל העברת מט"ח שהיא ואף מונה מומחה מוסכם המתמחה בהערכות שווי וניתוח כלכליים שיקבע את גובה הנזק שנגרם לכל חברי הקבוצה כתוצאה מעיכוב כספי המט"ח.

אלו הן דוגמאות בודדות לתביעות רבות שונות ומגוונות, לשימוש ברשות השופטת ככלי לשינוי חברתי, ועל מנת לרסן את החברות הענק כנגד קיפוח האזרחים.