דיני חוזים בישראל

דיני חוזים בישראל

רותם דרויש

מהם דיני החוזים?

ענף החוזים או דיני החוזים הינו ענף משפטי העוסק בחיוביים רצוניים כחלק מהדין האזרחי, המגדירים את הכללים והעקרונות שלפיהם נאכפים החוזים השונים ומגדירים מתי עולות לצד זכויות או חובות בהתאם לחוזה שנכרת. באמצעות דיני החוזים מגדירים מתי הסכם מסוים הוא בעל תוקף משפטי ולכן הוא אכיף – ומכאן שמדובר בחוזה, ומתי מונח לפנינו הסכם חברי, המושתת לעיתים על כבוד הדדי, הנעדר תוקף משפטי.

מהו חוזה?

חוזה הוא הסכם אכיף, המתבצע בהסכמה מדעת על ידי 2 צדדים לפחות, המכיל בתוכו 2 מרכיבים עיקריים – הצעה וקיבול. הצעה היא פניה של אדם לחברו המעידה על רצונו להתקשר עם הניצע, והיא כוללת בתוכה את כלל הפרטים הרלוונטיים לעסקה העתידית. קיבול, הינו הודעת הניצע שנמסרה למציע בהתאם להצעתו, ומעידה על רצונו להתקשר עם המציע בחוזה ע"פ ההצעה. מלבד שני עקרונות אלו, מרחפים עקרונות גמירות הדעת ותום הלב: גמירות הדעת היא כוונה רצינית ושלמה להתקשר ביחסים משפטיים עם האחר, עקרון זה חל על שני הצדדים בחוזה, בין אם מדובר במציע או בניצע, ובכדי שתקום התחייבות חוזית, נדרש אפוא שהצדדים מבינים את משמעות ופרטי עסקה לעומקה. בנוסף, לאורך כל הדרך בכריתת החוזה, בין אם מדובר בשלבי המשא ומתן ובין אם מדובר בשלב קיום החוזה, על הצדדים לפעול על פי עקרון תום לב – קרי יש לנהוג בדרך מקובלת, בהגינות וביושר. עקרון זה קובע אמת מידה אובייקטיבית ראויה במכלול היחסים הבינאישיים, ולפיכך על אדם בהתקשרותו בחוזה לפעול כך שהוא האמין שהתנהגותו היא תקינה וראויה.

                                        

האם חוזה חייב להיכרת בחתימה?

כריתת חוזה כאמור, תתבצע כאשר אדם הציע לחברו הצעה, והוא קיבל אותה. על פי חוק החוזים, חוזה עשוי להיות בכתב, בעל פה, או בכל דרך אחרת, ולכן לא קיימת חובה כי כריתת חוזה תהיה חייבת להתרחש בעת חתימה. דוגמא לכך היא בעולם היהלומים, שם נהוג כי חוזה נכרת בעת לחיצת היד בין הצדדים. אך חתימה עשויה להעיד על גמירת דעתם של הצדדים ואף למנוע בעיות בהמשך בהתאם לתנאי ופרטי ההצעה וההסכם. במקרים מסוימים, קמה חובה סטטוטורית המחייבת שכריתת החוזה תתבצע רק בחתימה. דוגמא לכך היא בחוזה מקרקעין, בה מתנה המחוקק את תוקפה של העסקה בחתימת הצדדים.

עיקרון חופש החוזים

דיני החוזים מאפשרים לצדדים להיקשר בכל חוזה עם כל המעוניין עם מי שיבחרו, ולצדדים נתונה הזכות לקבוע את תוכנו של החוזה כאוות נפשם, ומלבד שאינו מנוגד לחוק או למטרה שאיננה חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנות הציבור. כלומר עיקרון זה איננו מוחלט, וכפוף לחוקים ולעקרונות היסוד של מדינת ישראל. לדוגמא, חוזה שנכרת בין מעסיק ועובד, ומגדיר שכר נמוך משכר המינימום, הוא חוזה אסור, גם אם התקבל בהסכמת הצדדים ובמידה והקיימו כלל היסודות הנדרשים, ולכן חוזה מסוג זה בטל.

 

בעת כריתת חוזה, נהוג להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום דיני החוזים, על מנת לקבל תמונה מלאה בנוגע לחוזה שעתיד להיכרת או בעניין חוזה קיים, צרו עמנו קשר כדי שנוכל לסייע לכם בתחום דיני החוזים.