היתכן שרשות המיסים חייבת לי כסף ?

 

בחודש אוקטובר 2021, פורסם בדוח מבקר המדינה כי אומדן המיסים העודפים ששילמו אזרחי מדינת ישראל לרבות אזרחים אשר לא נדרשים בדיווח לרשות המיסים עומד על כ- 3.6 מיליארד ₪. בנוסף, נכתב בדוח, כי גם כאשר היה בידי רשות המיסים מידע בדבר חוב כספי לאזרחים שלא מיצו את זכותם, היא לא פעלה ביוזמתה להחזרת הסכומים.

ניתן לומר, כי הדבר נובע לרוב בעקבות שינויים במקומות העבודה, עבודה במספר מקומות במקביל, עבודה רק בחלק משנת המס, מעבר ליישוב המזכה בהטבות מס ושינויי סטטוס נוספים של עובדים שכירים. כמו כן, אזרחים שביצעו בעבר עסקאות נדל"ן שבמסגרתן שילמו מס רכישה או מס שבח, יכול שיהיו זכאים להחזר מס בעקבות תשלום בסכום גבוה יותר מאשר היו חייבים בפועל.

כיום, קיימות מספר דרכים בהן אזרחים יכולים לקבל את כספם בחזרה. במקרה בו מדובר על החזר מס בגין עבודה בתור עובד שכיר, ניתן לבקש את ההחזר באמצעות 'טופס 135' באתר רשות המיסים. השירות מאפשר ליחידים להגיש דוח מס מקוצר ולבקש באופן עצמאי החזרי מס עד 6 שנים אחורה. כמו כן, באם אתם תוהים בקשר לזכאותכם להחזר מס בגין עסקאות נדל"ן – ניתן גם כן להיכנס למערכת המקוונת של רשות המיסים ולהזדהות בה בעזרת תעודת זהות של מבצע העסקה. במקרה בו תהיו זכאים להחזר כאמור, המערכת תציג בפניכם הודעה בדבר זכאותכם ואת דרכי הפעולה העומדים לרשותכם לצורך קבלת ההחזר.