כשרשות המיסים מזמנת אותך לחקירה

רשות המיסים בשילוב עם גופי אכיפה נוספים מבצעים חקירות ומזמנים למסור עדות באופן יומי וכדבר שבשגרה בעניינים שונים, אזרחיים ופליליים כאחד. הליכי החקירה יכולים להתבצע בעניינים כלכליים ככלל ובענייני מס בפרט. ישנם חוקים וכללים לפיהם יש להתנהל, הן כאדם פרטי והן כעסק. כחלק מזה נדרש לדווח באופן שותף ומלא לרשויות המס בדבר הכנסות והוצאות, ניהול ספרים לפי החוק ועוד.

שיטות החקירה, ההתמודדות עם גופים ממשלתיים והלחץ המופעל על חשודים או נותני עדות יכולים לגרום למתן עדות שאינה מדויקת ולתוצאות בלתי הפיכות. קיימת חשיבות גבוהה לאופן ההתנהלות אל מול רשויות המס לצורך צמצום החשיפה ומזעור נקיטת הליכים פליליים כנגד הנחקר או מוסר העדות.

זימון למתן עדות או לחקירה יכול שיעשה בדרכים שונות. בין אם זה בדואר, אם בשיחת טלפון או בהתכתבות, יש לזכור כי לכל תשובה או תגובה של החשוד יהיה תיעוד והדבר עלול לשמש כנגדו. זימון לחקירה ופתיחת הליכים כנגד החשוד על ידי גופים ממשלתיים, אינם נעימים בלשון המעטה. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם סיטואציה מעין זו, היא להמעיט במילים, לענות בצורה עניינית, קצרה וללא סטיות מהנושא המדובר ולפנות באופן מיידי לקבלת יעוץ וליווי משפטי מקצועי לצורך הגנה על זכויות החשוד והכוונתו להתנהלות נכונה אל מול הרשויות.

בראשית החקירה או גביית העדות, על החוקר לתת הסבר ולפרט בפני החשוד את החשדות כנגדו. יש לשים לב כי כאשר מתבקשת תגובת החשוד לחשדות נגדו, ישנו משקל רב לגרסתו הראשונה שכן מדובר בגרסה ספונטנית בדרך כלל, ולכן, על החשוד לייחס לכך מחשבה בטרם ימסור תגובתו. במצב בו החשוד אינו בטוח בתשובתו, ישנה עדיפות לומר כי אינו זוכר את הפרטים מאשר למסור דברים שאינם מדויקים או שאינכם נכונים. על אף שבדרך כלל הדבר יקרה בטרם התייעצות עם עורך דין, באם הדבר אפשרי, יש לפנות ולהיוועץ בעורך דין מנוסה בטרם מתן תשובותיכם לחוקר או בטרם מתן עדותכם. בנוסף, במהלך החקירה או במתן העדות, ככל הנראה החשוד יתבקש לחתום על מסמכים המאשרים את מתן העדות ומפרטים את תשובותיו. חשוב מאוד לקרוא את המסמכים ולוודא כי הפרטים שנגבו בהודעתו ותועדו על ידי החוקרים נכונים ומדויקים בהתאם לנאמר בטרם עזיבת המקום.