הודעת רשם העמותות ורשם ההקדשות

הודעת רשם העמותות ורשם ההקדשות

חברים יקרים שלום רב,

רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים פרסם שורה של הנחיות מעודכנות שנועדו להקל על העמותות והחברות לתועלת הציבור, בשל ההתמודדות המאתגרת עם נגיף הקורונה. להלן מספר עדכונים:

1. מועד הגשת הדיווח השנתי של שנת 2919 יידחה בחודש, ליום 31.7.2020. ככל שיידרש בשל המצב, הרשם יבחן אפשרות ארכה נוספת.
2. הסדרים פרטניים שתואמו עם לשכת רואי החשבון, בנוגע לארכות ולוחות זמנים, גם הם יידחו בחודש. אנו ממליצים להתעדכן מול רואי החשבון של העמותה.
3. מועד הגשת דיווח שנתי של שנת 2019, על ידי עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנת 2021, במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים", יידחה בחודש, ליום 31.7.2020,או עד למועד הארכה שלישית, בהתאם להסדר הארכות שיקבע עם לשכת רואי החשבון.
4. המלצת הרשם להגיש בקשות לשירות באופן מקוון, באמצעות הזדהות ממשלתית חכמה או באמצעות כרטיס חכם, וזאת בשל צמצום בקבלות הקהל בלשכות משרדי הממשלה.
5. ככל שנדרש לקיים אסיפה כללית או אסיפת ועד מנהל, יש להימנע מהתקהלות ולהקפיד על הנחיות הממשלה. המלצת הרשם לקיים אסיפות אלה תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה. 

אנו נמשיך לעקוב אחר ההנחיות ונעדכנכם מעת לעת, בהתאם לשינויים.