הנחיות - דיני עבודה בחירות 2019

הנחיות - דיני עבודה בחירות 2019

לקוחות יקרים,                                                                                                              

ביום שלישי, ד' בניסן תשע"ט, 09.04.2019, יתקיימו הבחירות לכנסת ה-21. בחרנו לרכז עבורך מספר הוראות בתחום דיני העבודה אשר עשויות להיות רלוונטיות ולהשפיע על אופן היערכותך.

כידוע, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שבו אין חובה לעבוד, ולא מנוכה על כך יום חופש. בהתאם לחוק הבחירות, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות (כולל ימי מנוחה שבועיים) ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו אילו עבד ביום הבחירות. יש לציין כי הזכאות ליום השבתון אינה מותנית בקיום זכות בחירה, כך שגם עובדים זרים ובני נוער זכאים לו.

עם זאת, יום השבתון אינו חל על נותני שירותים ציבוריים מסוימים שיפעלו כסדרם, לפי קביעת ועדת הבחירות המרכזית את סוג השירותים וזמן הפעלתם, בהתאם לחוק הבחירות לכנסת. במסגרת שירותים אלה נכללים: שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק; כוחות הביטחון ושירותי הצלה; אפיית לחם והובלתו ויצור מוצרי חלב; שירותי תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; עיתונות, רדיו וטלוויזיה; בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים; תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים; מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי היצור בהם מתנהלים ברציפות; הובלת פירות, ירקות ותוצרת חלב (עד שעה 11:00); חנויות לממכר מזון (עד שעה 12:00 ועד 6 שעות לכל היותר); וכן, עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שרות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע עבורן תפקיד או נותן להן שרות;

עובדים בשירותים הציבוריים המוזכרים לעיל וכן כל עובד אחר שהתבקש והסכים לעבוד ביום הבחירות, יהיו זכאים לכל הפחות לשכר בשיעור 200% או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר. בכל מקרה יש לאפשר לעובדים להגיע לקלפי ולממש את זכות הבחירה שלהם.  מקובל להתייחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00, מכיוון שאלו הן שעות פעילות הקלפיות.

אנו מקווים שאתם ועובדיכם תממשו את זכותכם להצביע ולהשפיע. נשמח להמשיך לעמוד לשירותכם ולענות על כל שאלה.

בכבוד רב ובברכה,

                                                                                                                               רם תורן, עו"ד

                                                                                                                               גדעון פישר ושות'