תיקון חוק הבוררות

תיקון חוק הבוררות

עו"ד גדעון פישר

מוסד הבוררות, נועד בראש ובראשונה, לסייע לבתי המשפט להתמודד עם העומס הרב הקיים על כתפי השופטים, על ידי צמצום מספר התיקים הנידונים בבתי המשפט. עומס זה, פוגע משמעותית ביעילות הרשות השופטת וגורם לתיקים רבים להמשך באריכות רבה המייצרת חוסר ודאות לצדדים ומלווה בעלויות רבות, עד לכדי שלעיתים הצדדים יוותרו על ההליך המשפטי. כמו כן, שיטת המשפט האדברסרית הנהוגה בישראל ולקוחה מן המשפט המקובל, אינה עולה בקנה אחד עם נושאים משפטיים שונים, הדורשים לעיתים ידע מקצועי-קונקרטי בתחומים ספציפיים, שלאו דווקא מתחברים לעולם המשפט הכללי אלא לתחומים שלעיתים רחוקים מהדין הקבוע בחוק.

כדי להתמודד עם בעיות אלו ובעיות אחרות, נוהגים מנהלים רבים בפירמות לבחור במוסד הבוררות במקרה של סכסוך, שהינו לרוב הליך זול, מהיר ומקצועי בהרבה מכס השיפוט הסטנדרטי בבתי המשפט. הבורר הנבחר עשוי להיות אדם, מספר אנשים, גוף, ארגון וכו', המוסכם על הצדדים, ובעל הסמכות הבלעדית לחלוט את הסכסוך ולקבוע את חובות הצדדים. בעבר, החלטת הבורר היתה סופית ולא ניתן היה לערער עליה אלא אם כן קבע בית המשפט כי בהחלטת הבורר היו מעורבים שיקולים זרים לטובת או לרעת אחד הצדדים, ובכך גם אם נפלה טעות בהחלטת הבורר, ההחלטה היתה סופית ואינה ניתנת לשינוי.

ב-2008 שונה החוק, והתקבל שינוי משמעותי המאפשר להכניס להסכם הבוררות שקדם להליך, את האפשרות לערער על החלטת הבורר בפני בורר נוסף. במקרה זה, חייב הבורר הראשון לנמק את החלטתו ובמקביל נקבעו סדרי דין שבהתאם להם ינוהל הליך הבוררות עצמו. בנוסף, תיקון החוק מאפשר לצדדים לבצע ערעור ברשות לבית המשפט, רק במידה ומתקיימים התנאים הבאים יחדיו: ראשית, בהסכם הבוררות המקדים להליך, על הצדדים להחליט כי על הבורר לפסוק את החלטתו בהתאם לדין. שנית, על הצדדים לקבוע בהסכם הבוררות, כי במידה ובהחלטת הבורר תהיה טעות יסודית ביישום הדין, או שיש בה כדי לגרום לעיוות דין, ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות לבית המשפט ברשותו.

מטרת התיקון, נועדה לעודד לכאורה את בעלי הדין השונים, לפנות למוסד הבוררות ובכך להרוויח את היתרונות הגלומים של עלויות נמוכות, הליך יחסית מהיר וסופיות הדיון המקנה וודאות לצדדים, אך בפועל שינוי החוק מרתיע גופים רבים מלפנות למוסד הבוררות, מתוך ההנחה כי פתח הערעורים, גם אם אלו ברשות, עשויים להשיב את הבעיה לראשיתה, בכך שהיא פוגעת בסופיות הדיון ומקטינה את הוודאות העסקית, מגבירה את עלויות ההליך המשפטי ביחס לדין הרצוי ולמעשה יוצרת "חניה כפולה" של הסכסוך המשפטי, המתחיל בדיונים מקצועיים בחסדו של הבורר, ולאחר מכן עוברים לכותלו של בית המשפט להליך מחודש.

אך לצד החסרונות המובנים בתיקון החוק, ישנן גם יתרונות רבים במוסד הבוררות במתכונתו כיום - תיקון החוק קובע בראש ובראשונה את חובת ההנמקה, בכך נמנעים בוררים מהחלטות שרירותיות, ובמידה ונפלה בהחלטה טעות, יהיה זכאי בעל הדין להליך משפטי מלא. לכן, כאשר פונים למוסד הבוררות, עליכם לקבל ליווי מלא עוד בטרם חתימת ההסכם המקדים, דרך ליווי בהליך עצמו, ועד להחלטה ופסק הבוררות שקבע הבורר.