בוררות מול גישור

בוררות מול גישור

רותם דרויש

כששני צדדים נקלעים לסכסוך משפטי, הם בוחרים באופציה לפנות לבית המשפט להכרעה בסכסוך. אופציה שמרביתנו רואים בה "כדרך המלך" להוכחת טענותינו. אך מרבית הפעמים אופציה זו יקרה, ארוכה ומייגעת, כך שגם הצד שלכאורה "מנצח", איננו נשאר אדיש לעלויות שהיו כרוכות בניהול המשפט ושל עורכי הדין, לזמן הרב שהושקע על ידו וירד לטמיון וברוב הפעמים הרס היחסים העתידי בין הצדדים.

הליכי פתרון סכסוכים נוספים שקיימים לצדדים לסכסוך הנם פנייה לגישור או בוררות כתחליף לפתרון הסכסוך בכותלי בית המשפט. אופציות אלו, שמרביתן קצרות, זולות משמעותית ואף יעילות הרבה יותר מההליך המשפטי הרגיל, מקבלות חיזוק חיובי גם מבתי המשפט עצמם המנסים להתמודד עם העומס האדיר הקיים עליהם בימים אלו.

גישור, היא האופציה בה הצדדים פונים למגשר המוסכם בין שניהם במטרה להגיע לפתרון הסכסוך. המגשר, איננו מתערב בתוצאה עצמה, ולא כופה דבר על הצדדים, אלא משמש כמעין "איש ביניים" לצרכי התקשורת בין הצדדים, בדרך כלל על ידי גילוי מידע בקשר לסכסוך, הבהרת המידע שבמחלוקת והצעת פתרונות לסיום הסכסוך אשר, ככל שיהיו מקובלים גם על הצדדים, יוגשו על ידי המגשר כהמלצה לבית המשפט למתן פסק דין מחייב.

אופציית הבוררות, שיסודותיה אמנם דומים לגישור, הן בהסכמת הצדדים בפנייה לגורם חיצוני להתערבות בסכסוך והן כדי להתמודד עם העומס על בתי המשפט, אך קיים הבדל מרכזי בנושאים של בוררות מול גישור – הבורר קובע כיצד יסתיים הסכסוך ומה תהיה תוצאתו, מעמדו של הבורר מבחינת החוק וחובותיו זהות לשופט מוסמך בבית המשפט. אז מדוע עדיין כדאי לפנות לבורר ולא לבית המשפט? ראשית, זהותו של הבורר תקבע על ידי הצדדים ובהסכמתם- כאשר אלו מעוניינים באיש מקצוע בתחום הסכסוך אליו נקלעו, המכיר את תחום העניין הספציפי ואת הדין הפרקטי בעולם המסחרי ולאו דווקא בשופט רב-תחומי. כמו כן, הבורר איננו כבול לדיני הראיות הנהוגים בבית המשפט ולפרוצדורה הבירוקרטית בסדר הדין האזרחי בקשר למבנה הדיון; שנית, עלות הליך הבוררות, משמעותית זולה במרבית הפעמים מההליך המשפטי הכולל בתוכו את אגרת בית המשפט ועלויות עורכי הדין לאורך הדיונים הממושכים; שלישית, הליכי הבוררות, להבדיל מההליך המשפטי המקובל, הינם חשאיים ומתקיימים הרחק מעיני הציבור והתקשורת, כך שלצדדים שאינם מעוניינים בהצגת מסמכים מסוימים או בפרסום מידע מסוים אודותיהם ו/או אודות עסקיהם, יקבלו לכך פתרון בהליך בוררות שנתוניו נסתרים לרוב מעיני כל.

אולי גם יעניין אתכם לקרוא:

לבסוף, אחד ההבדלים המרכזיים ביותר בין הבוררות מול הליך משפטי ובין בוררות מול גישור, היא סופיות הלכות הבורר. אם ניתן לערער בזכות בהליך המשפטי הנהוג בבית המשפט, הלכת הבורר בברירת המחדל הינה סופית ואיננה ניתן לביטול או ערעור. הבדל זה מאפשר וודאות בין הצדדים בנוגע לסכסוך עצמו ולחובות הצדדים, ובכך מונע מצב של עינוי דין בו מנסים הצדדים לבצע תכסיסי השהייה לפני ביצוע פסק הבוררות. הצדדים עשויים, טרם תחילת הליך הבוררות, לקבוע כי ניתן יהיה לערער לבית המשפט על החלטת הבורר, אך על הצדדים להתנות על כך באופן אקטיבי בתחילתו של התהליך.

כל אלו מהווים דוגמאות פרקטיות ליישוב או סיום סכסוך משפטי, בהליך שהוא שונה מהדרכים הנהוגות המקובלות לרובנו, אך בעלות זולה וביעילות רבה מההליך המשפטי המוסדי שאנו מכירים כיום.