הסטודנטים נגד עיריית תל אביב

הסטודנטים נגד עיריית תל אביב

בתחילת חודש אוקטובר האחרון, פורסם שעיריית תל אביב הפסיקה להנפיק תווי חניה לסטודנטים המתגוררים במעונות "ברושים" הסמוכים לאוניברסיטה בעיר, זאת לאחר שועד שכונת "רמת אביב" התלונן כי הסטודנטים "תופסים את החניות של דיירי השכונה". הועד שאיים בעתירה מנהלית נגד העירייה, טען כי הנפקת תווי החניה, היה בניגוד להסכם הבוררות שהתנהל בשלהי 2006, שלפיו הרישום למגורים במעונות יותנה בהצהרה מצד הסטודנטים כי אינם מחזיקים ברכב פרטי. אך השנים עברו, ואף גורם אינו אכף את ההנחיה המנהלית, מה שהוביל לפשרה חדשה בין עיריית ת"א, אוניברסיטת ת"א, חברת שיכון ובינוי (האחראית על התחזוקה של המעונות) וועד שכונת רמת אביב, על הפסקת הנפקת תווי החניה לסטודנטים המתגוררים במעונות. ספק אם החלטה זו ראויה וחוקית מיסודה.

ראשית, ספק אם בסמכותה המנהלית של עיריית תל אביב לשלול מתושב העיר את הזכות העירונית לחניית רכבו בסמוך לביתו, הרי תפקידה של העירייה הוא ביצירת מקומות חנייה לתושביה והנפקת התעודות בהתאם להנחיות פנימיות שיקבעו על ידיה. בנוסף, הרי מדובר בהפליה פסולה בין תושבי העיר ללא שוני רלוונטי- הן התושבים והן הסטודנטים המתגוררים במעונות משלמים ארנונה כחוק לעירייה; לשניהם קיימת הזכות להחזיק רכב ושני הצדדים משתמשים בשירותים הציבוריים האחרים בתחום השכונה ללא תלונת הצד השני.

ואכן, בעיון בחוקי העזר העירוניים של עיריית תל אביב (העמדת רכב וחנייתו, התשמ"ד 1984), הגדירה עיריית תל אביב תנאים ברורים לזכאים לתו חניה עירוני, ובהעדר סמכות אחר בנושא, ניכר כי עולה פגם בשיקול דעתה של הרשות הציבורית במקרה זה, ובעבר אף בית המשפט העליון קבע בהלכות שונות כי החלטה של רשות ציבורית ללא סמכות, אסורה ולכן בטלה מעיקרה.

אך סוגיה זו איננה תבחן רק מהדין המנהלי ומסמכויותיה הציבוריות של הרשות, אלא עשויה להיבחן גם בהיבטיה החוזיים: גם אם לטענת העירייה נחתם חוזה שכזה בין הסטודנטים המתגוררים במעונות לבין אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, ספק אם התנאי המתלה להתקשרות וכניסה למעונות, רק בהעדר החזקת רכב פרטי, עומד בעקרונות החברתיים בדיני החוזים עד כדי פגיעה בתקנת הציבור או בעקרונות השוויון על פי סעיף 30 לחוק החוזים, ובכל מקרה, מדובר בסעיף הסותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועקרונות השוויון שנקבעו בהמשך בהלכות בית המשפט העליון הנגזרים מחוק היסוד, ולכן עשוי להיות מבוטל במידה ותתבצע עתירה לבית המשפט כנגד עיריית תל אביב.

ספק אם ההנחיה החדשה לאסור על הנפקת תווי חניה למתגוררים במעונות, תחזיק מים אם זו תגיע לעתירה בבית המשפט ובכלל אם זו עומדת במבחנים וההלכות החוקתיות שנקבעו בשנים האחרונות בנוגע לשוויון הנדרש בהתנהלות הרשויות הציבוריות מול הפרט.