מזונות שנקבעו לאב הופחתו, כי הילדים אצלו חצי מהזמן

מזונות שנקבעו לאב הופחתו, כי הילדים אצלו חצי מהזמן