על הבוררויות בבית הדין הבינלאומי של ה- ICC

על הבוררויות בבית הדין הבינלאומי של ה- ICC

פתח דבר

במסגרת תפקידי כחבר הנהלת בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינ"ל ויו"ר וועדת הבוררות הבינלאומית, בוררות ICC ישראל, זכיתי להיחשף לחלק מהבוררויות הגדולות והמעניינות ביותר שהתנהלו בבית הדין הבינלאומי. בחלקן כיהנתי כשופט. באחרות, כמייצג של אחד הצדדים. תמיד ראיתי את עצמי כשליח ונציג של מדינת ישראל בכלל והסקטור העסקי של המדינה בפרט, ופעלתי ככל יכולתי לייצג נאמנה את עולם העסקים הישראלי. אין זה דבר של מה בכך. בבית הדין הבינלאומי מכהנים כבוררים משפטנים מהמובילים והמבריקים ביותר הקיימים ברחבי העולם. אני מכנה אותם "חבורת האריות". תפקידם חשוב ביותר וכולל, בין היתר, אישורם של טיוטות פסקי בוררות*. לעתים תכופות אנו מאשרים את טיוטת פסק הבוררות כפי שניתן, אך במקרים רבים, טיוטת פסק הבוררות מוחזרת עם בקשה לתיקון עקרוני. במקרים אלו, מרתק לראות כיצד חושבים ומנתחים סוגיות משפטיות טובי המשפטנים בדורנו. אם אכן קיים מושג של "גאונות משפטית", הרי ששם ניתן לחזות בו, במלוא הדרו.

 

על-פי רוב, הצדדים להליכים המתנהלים בבית הדין הבינלאומי לבוררות בוחרים להתרחק מאור הזרקורים ומקפידים לעמוד בתנאי הסודיות הנוקשים הקבועים בסדרי הדין של כללי הבוררות. ההליך עצמו נשאר חסוי, ובניגוד לניהול תיק בבית המשפט בישראל, אשר מסמכיו עלולים להופיע בתקשורת, לרבות ציטוטים נבחרים מהדיונים, בבית הדין הבינלאומי לבוררות ICC מקפידים הקפדה יתרה על סודיות ההליך. מכאן, שהסוגיות הנידונות בבית הדין הבינלאומי נותרות עלומות בעבור רבים. בכתובים הבאים אציג, על קצה המזלג, את הסוגיות הנידונות. ניתן ללמוד מהן, אף מבלי שיוצגו קביעותיו הספציפיות של בית הדין בכל מקרה ומקרה, את היקפם העצום של התיקים הנידונים. ראו להלן:

 

 • מלחמה באסיה: חברה מהמזרח התיכון ומדינה באסיה כרתו חוזה לבניה והוצאה לפועל של מספר פרויקטים באותה המדינה. בזמן שאותה החברה הובילה תחולה וציוד לצורך ביצוע העבודות, פלשו לאותה המדינה ונפתחה מלחמה. כתוצאה מכך, אבד כל התחולה והציוד שהועבר. במשך הזמן הושלמה העבודה על ידי החברה אך נפתח הליך בוררות בכל הנוגע לפיצויים המגיעים לחברה (מיליוני דולרים).
   
 • ספורט בקריביים: במטרה לבנות אצטדיון ספורט, מדינה בקריביים שכרה את שירותיה של חברה באותה המדינה שכרתה חוזה עם קבלן לצורך ביצוע העבודה. החוזה, בשלב כלשהו, בוטל על ידי המזמין. הקבלן פנה להליך בוררות תוך שלטענתו החוזה בוטל שלא כדין ונגרמו לו כתוצאה מכך נזקים שונים.
   
 • אירופה באפריקה: קבלן איטלקי ורשות עצמאית אוטונומית באחת ממדינות אפריקה כרתו חוזה לבניית כבישים באותה המדינה. בין הצדדים נקבע, כי הפרויקט ינוהל על ידי מהנדס גרמני. הקבלן האיטלקי פנה להליך בוררות כאשר לטענתו ניזוק כתוצאה מהתנהלותה של אותה המדינה. טענות הקבלן האיטלקי נתקבלו ונקבעו לו פיצויים בהתאם.
   
 • נמל באפריקה: מדינה אפריקאית כרתה חוזה קבלנות עם קבלן איטלקי לעבודות מסוימות הקשורות לפרוייקט גדול לבניית נמל באותה המדינה (החוזה הינו חוזה ממשיך לחוזה קבלנות קודם בין הצדדים). הקבלן הפר את החוזה בטענה של כשלון, כביכול, של אותה המדינה להעמיד את האשראי כנדרש בחוזה. כתוצאה מכך, הקבלן הפנה את הסכסוך בין הצדדים בעניין האשראי לבוררות לשם צמצום הנזקים כתוצאה מהפרת החוזה לטענתו. נקבע במקרה, כי יש לפסוק פיצוי חלקי לקבלן.
   
 • סכסוך גרמני - דני: חברת הנדסה דנית כרתה הסכם למתן עזרה טכנית עם חברת בנייה גרמנית שהגישה הצעה להשתתפות במכרז לפרוייקט בנייה בגרמניה. החברה הגרמנית זכתה בפרוייקט הבנייה והצדדים שיתפו פעולה בהתאם להסכם ולחוזה המשכי הכולל תנאים נוספים. במהלך הבנייה החברה הגרמנית הוציאה הוצאות נוספות כתוצאה מהערכה פחותה של כמויות במכרז, כאשר לטענתה, חברת ההנדסה הדנית, כמי שנתנה לה יעוץ, הינה האחראית לטעות שנגרמה. כתוצאה מכך, החברה הגרמנית יזמה הליך בוררות כנגד החברה הדנית להשבת הוצאות אלו.

זווית אישית – אנרגיה באפריקה

בכתובים הבאים אבקש לשתף אתכם בדוגמה אחת מהסוגיות שנידונו בבית הדין הבינלאומי אשר השתתפתי בה באופן אישי. מסיבות ברורות לא אציין שמות ספציפיים או סכומים, אך הנכם מוזמנים להפליג עם מחשבותיכם ולדמיין מי היו הצדדים בכל מקרה ומקרה ובאילו היקפים כספיים מדובר. ראו להלן:

 

אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם פעלה, באמצעות חברת בת שהוקמה במיוחד לצורך כך, באחת ממדינות אפריקה. המטרה היתה ברורה: לייצר חשמל באופן דחוף באותה מדינה, שכן הצורך בחשמל היה אדיר והממשלה התקשתה לספק את מלוא התצרוכת הנדרשת לאזרחים. בין אותה החברה לבין המדינה נכרת חוזה, שכלל מספר שלבים ובין היתר, תכנון, מימון, הקמה, תפעול ואחזקה של החברה בתמורה לתשלום מתאים כאשר בסופו של התהליך החברה אמורה למכור לאותה המדינה את התחנות לייצור חשמל. היקף הפעילות היה רב מימדים וכלל ייצור של מאות מיליוני-וואט.

 

התוכנית יצאה לדרך, אך בין הצדדים התגלעה מחלוקת ביחס להקמה ותפעול של אחת מתחנות הכוח המתוכננות לקום. לטענת התובעת, חברת האנרגיה, המדינה בחרה שלא להפעיל את כל השלבים שנקבעו בחוזה וסירבה להוציא לפועל הקמה של אחת מתחנות הכוח וכתוצאה מכך, לא נותרה בידה הברירה אלא להקפיא את המשך קיומו של החוזה. המדינה טענה שמילאה את כל התחייבויותיה על פי ההסכם במידה כזו שאינה תלויה בביצועי התובעת, כמו גם, כי למרות בקשתה להחייאת ההסכם, התובעת אישרה את השעיית ההסכם. עוד נטען על ידי המדינה, כי בכל מקרה התחייבויותיה לא הבשילו טרם השעיית ההסכם וכי היתה זו דווקא התובעת שהפרה התחייבויותיה.

 

בית הדין קבע במקרה, כי יש לקבל חלק מטענותיה של התובעת וליתן לה פיצוי בהתאם, אך יחד עם זאת, יש לדחות את טענתה להפקעת החוזה. בית הדין אשרר והצהיר, כי החברה הנתבעת השניה (חברת האנרגיה של אותה המדינה – ג"פ) אינה בהפרת חוזה עם התובעת. כמו כן, נדחו הטענות שכנגד שהועלו על ידי הנתבעות.  

 

סוף דבר

לשכת המסחר הבינלאומית הינו ארגון העסקים הבין-לאומי הגדול בעולם. הארגון הוקם לאחר מלחמת העולם הראשונה במגמה לקדם את השלום בעולם, באמצעות סחר הוגן. לארגון סניפים וחברים בכ- 150 מדינות בעולם, והינו גוף מייעץ ומשפיע על הגופים קובעי המדיניות הכלכלית העולמית כמו ה- OECD, WTO, G-8 והאו"ם. כתוצאה מפעילותו הענפה של הארגון ושמירתו על מעמדו כמוביל בתחומו בעולם, בוחרים תאגידי הענק והמדינות השונות לקיים בו את ההליכים המשפטיים אליהם נקלעו, כפי שנוכחנו לראות בדוגמאות הספורות שהוצגו לעיל.

 

לשמחתנו, בשנה האחרונה ניכרת תפנית משמעותית וחל מהפך בהשתתפות חברות ישראליות בבחירת בית הדין לבוררות ICC כמנגנון ליישוב סכסוכים בינלאומיים על-ידן. בעשותן כך, מצטרפות החברות הישראליות לשיטה הנהוגה בעולם העסקים הגלובלי. אין לי אלא לברך על מגמה חשובה זו, המצרפת את ישראל בכלל ואת החברות בה בפרט לעידן החדש - עידן הבוררות הבינלאומית, המתקדמת והחסויה.

 

*כללי בית הדין קובעים, כי קיימת חובת נימוק לפסק הבוררות וכי נדרש אישורו הצורני של פסק הבוררות, כמו גם כי קיימת סמכות לבית הדין להעיר הערות הנוגעות לתוכן הפסק טרם חתימתו, ללא התערבות בשיקול דעת הבורר.