לשלוט בבוררות בינלאומית

לשלוט בבוררות בינלאומית

עבור רבים, בוררות בינלאומית הוא מושג ומוסד מרתיע לניהול סכסוכים משפטיים, מטעמים שונים, ובהם, היותה פחות מוכרת בארץ, החשש מעלויות גבוהות, משמעות ניהול הליך בחו"ל ועוד.


 עם זאת, בוררות בינלאומית יכולה להיות פתרון ראוי ולפעמים אף הפלטפורמה הטובה ביותר, לנהל מאבק משפטי, במיוחד בעניינים המשלבים גורמים או אלמנטים מחו"ל (למשל בהתקשרויות בזכיינות והפצה, יבוא/יצוא סחורות, מתן שירותים לפי חתך איזור גיאוגרפי). בין אם משום שבכך משפרים את אפשרויות האכיפה, נמנעים ממאבקים על סמכות שיפוט, ולא פחות חשוב, מכיוון שכך ניתן לשלוט בהליך הבוררות! אך צריך לדעת איך ומתי לעשות זאת. להבדיל מהליכים בבתי משפט, ניתן לשלוט במנגנון הבוררות המחייב, אך יש לעשות זאת מבעוד מועד כאשר התותחים עוד לא רועמים. לכן כאשר מגבשים סעיפי בוררות בהסכם מסחרי, חשוב לעסוק בכך באופן מעמיק מתוך הכוונה מעשית ומודעת של עיצוב פני הבוררות, כדי לשלוט בה ולא היא בכם.


 כעיקרון, השליטה האפקטיבית בהליך הבוררות גדולה יותר, ככל שמסדירים את אופציית הפנייה לבוררות ותנאיה מבעוד מועד, קרי, בשלב ההתקשרות המסחרית.

 
ככל שנתקדם בציר הזמן, כאשר הסכם ההתקשרות כבר חתום, וודאי כאשר הסכסוך כבר פרץ, היכולת לשלוט בבוררות ומאפייניה מצטמצמת מאוד, מטבע הדברים. זאת משום שמחד, בוררות הינה פרי הסכמה של הצדדים, אך מאידך, ככל שמעמיקה המחלוקת, הנכונות להסכים להיבטים "טכניים" של הגדרה וניהול הבוררות, המאפשרים לשלוט בה ובעלויותיה, מצטמצמת בשל התבצרות בעמדות כאשר כל אחד מן הצדדים בטוח יותר בצדקתו.

 

שליטה בבוררות יכולה לבוא לידי ביטוי במובנים רבים. כך למשל, בפן הפשוט ניתן לצמצם את העלויות של הבוררות, בכך שיוסכם מספר הבוררים; ניתן לקצוב זמן קצוב לסיום הבוררות; להגדיר או להגביל את אופן הגשת הטיעונים והדיון; או לאמץ מראש לצורך הבוררות את כללי ניהול הבוררות של אחד המוסדות כמו LCIA או ICC או חלקם.

 
ניתן גם להימנע מלהיקלע להליכים לא פרופורציונאליים או יקרים להחריד, על ידי הגדרה והגבלה מראש של הליכי הגילוי והעיון במסמכים- וכך למנוע למשל יישום דוקטרינות גילוי מסמכים חודרניות ויקרות מאוד כגון זו האמריקאית.

 
אך אפשר לעשות גם יותר מכך. ניתן לשלוט בבוררות על ידי הגדרה מעמיקה יותר של מה שיכול להידון בבוררות ומה לא, או אילו סעדים יכולים להיתבע בה ואילו לאו. כך, ניתן להגדיר כי בתוך הבוררות ניתן לתבוע נזקים ישירים בלבד ולא ניתן לכלול סעדים של פיצויים עונשיים, או סעדים בגין נזקים עקיפים - ובכך לצקת וודאות גדולה בדבר אפשרויות התביעה ו/או החשיפה הפוטנציאלית בבוררות.

 
יש כמובן, היבטים יותר טריוויאליים של שליטה, כגון הדין שיחול, שפת הבוררות, זהות הבורר, מקום קיום הבוררות, מושב הבוררות (קרי, בתי המשפט המוסמכים לתמוך בבוררות או בהליכים מכוחה). בנוסף, קיים הבדל מהותי בין הליך משפטי לבוררות והוא תחולת ההחלטה. בעוד שהחלטה שניתנה בבימ"ש מקומי חלה על איזור השיפוט שלו בלבד, הרי שהחלטת בורר שניתנה מחייבת בכל המדינות המאוגדות באותו מוסד בוררות, דבר המהווה שיקול משמעותי במקרים של סכסוך משפטי עם בעל דין ממדינה זרה.