חוק חינוך חובה צריך להוכיח

חוק חינוך חובה צריך להוכיח

עורכי הדין דני שווץ (שותף) ועופר רזניק, מחלקת רשויות מקומיות

רשויות מקומיות

משרדנו ייצג את מועצה אזורית עמק לוד (חולשת על המושבים אחיעזר, גנות, זיתן, חמד, יגל, כפר חב"ד, משמר השבעה, ניר צבי וצפריה), בתביעה שהגישה מכללת בית רבקה (מוסד חינוכי בכפר חב"ד) נגד המועצה, בבית המשפט המחוזי בתל אביב- סיכום התביעה כ- 3 מיליון ₪. העילה; השתתפות הסטטוטורית בהוצאת חינוך.
המכללה טענה כי כל עוד שהמועצה אינה מפעילה מוסד כמו המכללה לצרכי התושבים, על המועצה לשלם למכללה את הוצאותיה.
התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות תלמידים הגרים בתחומן, על-פי המשתמע מסעיף 7א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיף 4(ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988. המכללה החליטה לבסס את תביעתה על עילה של "אגרת לימודי חוץ", בטענה כי יש להחיל את הוראות החוק גם על מוסד בתוך תחומי המועצה, כאשר אין  אלטרנטיבה ראויה מחוצה לה.

משרדנו טען כי במסגרת תביעתה החליטה המכללה לדלג על עשרות משוכות, וכך להטעות את בית המשפט, ולהציג את עצמה כאילו היא כבר זכאית לתשלום מאת המועצה בגין הוצאות חינוך, כל זאת, כאשר המכללה כלל לא טרחה להתייחס לשאלות הבאות: מהן הוצאות המכללה אשר לפיהן זכאית המכללה לתמיכה כלשהי (הסעות, פסיכולוג, ביטחון, וכו') מהמועצה? לפי מה קובעת המכללה כי החישוב בחוק לימוד חובה תואם לחישוב של אגרות חוץ אשר בכלל מבוססות על חוזרי מנכ"ל? איך מכללה שממוקמת בתחומה של המועצה (אפילו באותו מושב של בית המועצה), זכאית ממנה לתשלום "אגרת לימודי חוץ"?

שאלות אלה, כאמור, הביאו את משרדנו לטעון כי בית משפט אינו דן בעתירות שהינן בגדר עתירות "תיאורטיות" או נעדרות עילה, היות ואגרות חוץ אמנם מבוססות על תחשיב כללי של משרד החינוך, אך אינן מבטאות את ההוצאות וההכנסות של המכללה בפועל, נוכח שאגרת תלמידי חוץ אינה חלה בעניין זה.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת המועצה לפיה דין התביעה להימחק על הסף, בהיותה נעדרת עילה, ותיאורטית, וחייב את המכללה לשלם למועצה הוצאות משפט בסך 12,000 ₪.

מדובר בפסק דין חריג, היות וכידוע, בית משפט אינו נוהג לסלק תביעות על הסף.