עו"ד גדעון פישר בחדשות ערוץ 1 - בעניין הקיצוץ הצפוי בתקציב החינוך