"אתיקה ואחריות תאגידית"- שעור 5 / מרצה אורח: עו"ד גדעון פישר