עו"ד גדעון פישר במטה פתיחת שנה"ל תשע"ג במעמד ראש הממשלה