הקונפליקטים בשנת בחירות ברשויות המקומיות
עורך דין דן שווץ

הקונפליקטים בשנת בחירות ברשויות המקומיות

עורך דין דן שווץ

רשויות מקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות עתידות להתקיים ביום ג'  22.10.2013.

 

שנת הבחירות רוויה לא אחת במאבקים פוליטיים, כאשר ראש הרשות מבקש להמשיך בעשייה, וזאת כחלק מהמנדט שניתן לו, ומנגד, המתמודדים מולו - מבקשים להצר את צעדיו, בין היתר באמצעות שיתוק עבודת הרשות המקומית.

 

הרשות המקומית והעומד בראשה נדרשים להבטיח כי הרשות המקומית תמשיך ותתנהל בצורה שוטפת, בעשייה לטובת התושבים, תוך הקפדה יתרה, שהרשות המקומית לא תיקח חלק במערכת הבחירות, למעט פעולות שהוטלו עליה על פי דין לצורך ארגון הבחירות.

 

רצונו וחובתו  של ראש הרשות להבטיח את המשך שגשוגה של הרשות המקומית, עלולה להתפרש כהתנהלות שמטרתה לנצל את המנגנון העירוני  לצורך האדרת שמו וקידום מעמדו, על חשבון הקופה הציבורית, דבר העלול להוות אף עבירה פלילית.

 

על מנת ליצור את האיזון הראוי, נקבעה המסגרת הנורמטיבית להתנהלות הרשות המקומית והעומד בראשה בשנת בחירות, בהסתמך על החקיקה, הפסיקה ובאמצעות  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים (ההוראות חלות לא רק על הרשויות המקומיות אלא גם על התאגידים העירוניים).

 

להלן דוגמאות בודדות, שאינן ממצות, לקונפליקטים הנובעים מהתנהלות הרשות המקומית והעומד בראשה בשנת בחירות:

 

פרסום: אינטרס הרשות המקומית הוא לפרסם את פועלה. מאידך, חל איסור על שימוש, במישרין או בעקיפין, בכספים או באמצעים של הרשות המקומית לשם תעמולת בחירות. האיסור משתרע על כל סוגי הפרסום, לכן יש לוודא כי הפרסומים- על פי תוכנם, אופיים, מועדי פרסומם ומהותם-לא נועדו בפועל לשמש תעמולת בחירות למי שעתיד להתמודד בבחירות.
 

שימוש בלשכת ראש הרשות: בכל מערכת בחירות עולה טענה כי ראש הרשות עושה שימוש בלשכתו לצרכים פוליטיים. לא ניתן למנוע מראש הרשות מלהשתמש בלשכתו. יחד עם זאת יש להבטיח כי השימוש בלשכה יהיה מצומצם וסביר.
 

עריכת אירועים וסיורים: ככל שיימצא כי האירוע הינו בחסות העירייה ובעל אופי פוליטי - ייחשב הדבר כתעמולת בחירות אסורה. מאידך, אין איסור על עריכת סיורים מקצועיים ואירועים המוניים, הכל בהתאם לאופי האירוע, קיומו של צורך, התנהלות הרשות בשנים שקדמו ועוד.
 

קליטת עובדים: גם בשנת בחירות, יש לקלוט עובדים חדשים ולאייש תקנים. מאידך, הדבר עלול להתפרש כחלק מתעמולת בחירות. משכך, נקבע מדרג שהינו קשיח ככל שמועד הבחירות קרב, וזאת כדי ליצור איזון בין הצורך בקליטת העובדים לבין מועד הבחירות.
 

מומלץ כי הרשות המקומית ויועצה המשפטי יעזרו בשנת הבחירות בליווי משפטי חיצוני המתמחה בתחום דיני הבחירות. בהתאם להנחיות שר הפנים קיימים תחומים בהן מחויבת הרשות לקבל את חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה  כך יובטח, כי  הרשות המקומית תפעל בהתאם להוראות החוק, בעוד ראש הרשות ימשיך בעשייה, וזאת מבלי להסתכן, חלילה, בסנקציות פליליות ובחיוב אישי.