לא לחוקק את עצמנו לדעת, רגע לפני שיבוש שוק השכרת הדירות
עורך דין בנימין (בנג'י) לבנטל - שותף, מחלקה בינלאומית

לא לחוקק את עצמנו לדעת, רגע לפני שיבוש שוק השכרת הדירות

עורך דין בנימין (בנג'י) לבנטל - שותף, מחלקה בינלאומית

נדל"ן והתחדשות עירונית

נתבשרנו לאחרונה כי חברי הכנסת סתיו שפיר וחיליק (יחיאל) בר מקדמים הצעת חוק חדשה בתחום השכירות למגורים, ובכך מבקשים להביא בשורה - לכאורה.

נראה לנו שאפשר לצנן קצת את ההתלהבות מהצעת החוק, שנראית בתקשורת אולי כשובת לב, אבל אם נהיה לרגע אמיתיים, כנראה שאין בה כלל משום בשורה, והיא אף עלולה לגרום לנזק לאותו ציבור שהיא כביכול נועדה לסייע לו. בחלקה הראשון - הצעת החוק כפי שפורסם לגביה, מתיימרת לעסוק באלמנטים בסיסיים ראויים, כגון: דרישה בסיסית שיהיו חלונות, מים זורמים, תאורה וחשמל בדירה.

האמנם אנו זקוקים לחוק שיגדיר זאת? כנראה שלא. ספק אם בישראל 2014 יש באמת דירות שמושכרות ללא חשמל או מים זורמים. כל בניין שנבנה בעשרות השנים האחרונות, מחובר ודאי לתשתית חשמל ומים, כחלק בלתי נפרד מהתשתית של הבניין, וכתנאי לקבלת טופס 4 וטופס אכלוס. קשה גם להאמין שאדם סביר שבא לשכור דירה ,ישכור אותה בלי חיבור לחשמל ומים. אגב, אם החשמל או המים מנותקים בגלל חוב כלשהו של דייר קודם - זה עניין אחר שצריך להסדיר, אבל לא ניתן לכפות או לחייב בעל בית לספק חשמל ומים, אם הדייר שלו אינו משלם - זה ייצור פשוט אנומליה. תארו לעצמכם מצב דברים בו דייר עושה שימוש בחשמל ומים בדירה ולא משלם עליהם, אך מנסה לכפות על בעל הבית לספקם תוך ניצול ציני של החוק החדש בהתהוות.
 

ובנוסף לכל הדברים הללו, גם קשה בכלל לראות איך ניתן יהיה לאכוף את הוראות החקיקה הללו ואילו משאבים של המדינה מתכוונים יוזמיה להקצות לכך.. מעבר לחוסר התכלית שצוינה לעיל, הצעת החוק עלולה לגרום פוזיטיבית לעוול גדול לציבור שוכרי הדירות, הן בייקור מיידי של דמי השכירות בכל הארץ והן בתמרוץ משכירי דירות שלא להשכיר לתקופות ארוכות. הצעת החוק מתיימרת לאסור על בעלי דירה להעלות את שכר הדירה יותר מפעם בשנה, ולא לאפשר להעלות את המחיר ביותר מ-2% בכל פעימה. נניח לרגע את סוגיית ההתערבות הבוטה בשוק החופשי, הגבלת חופש החוזים ואת ההאפלה על זכות הקניין של בעלי הדירות.

מצד אחד ברור על פני הדברים, שאם משכיר דירה יהיה מוגבל מפני העלאת דמי השכירות, כפי רצונו, או כפי מחירי השוק, או כפי שהשוכר אפילו מסכים, משכירים לא ישכירו לתקופות ארוכות טווח, מפני שלא ירצו לכבול או להגביל את עצמם בדמי השכירות שזכותם לגבות בגין השכרת הנכס שלהם, ולא ירצו למנוע מעצמם את האפשרות (שהינה גם זכות חוקית) להעלות את דמי השכירות כפי שהשוק מאפשר או כפי ששוכרים מוכנים לשלם.

לו תעבור הצעת חוק שכזו, ואף לפני כן, משכירים נוכחיים עלולים גם ל"היבהל" מן המגבלות הצפויות, ולהקפיץ כבר היום את תעריפי השכירות לערכים גבוהים יותר, מן החשש שמחר לא יוכלו להעלותו. לפעמים מוטב שלא לחוקק את עצמנו לדעת. 

מ165267