ועדת ההיוון של המוסד לביטוח לאומי - צעד ראשון בדרך לתיקון היסטורי

ועדת ההיוון של המוסד לביטוח לאומי - צעד ראשון בדרך לתיקון היסטורי

עורכת דין דפנה פישר - שותפה בכירה ודר אליהו וינוגרד - שותף ויועץ, שופט (בדימוס) ונשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב -יפו

ליטיגציה

לפני מספר שנים עתר אדם בשם שמעון קרייס לבג"צ. קרייס נפגע בתאונת עבודה, הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כבעל נכות צמיתה של 30% וכזכאי לקצבה חודשית. היות וקיצבת נפגעי עבודה ניתנת  להיוון, פנה קרייס למוסד לביטוח לאומי וביקש לעשות כן. ההיוון נעשה כבקשתו על בסיס טבלאות היוון שהן חלק מתקנות הביטוח לאומי.

 

"היוון קצבה" פירושו משיכה, בסכום חד פעמי, של כל הסכומים החודשיים של הקיצבה, אשר יגיעו לנפגע. לפי החוק, אפשרי היוון קצבה לתקופות מסויימות, באחוזים בשיעורים שונים- בהתמלא תנאים מסוימים.

 

אך כיצד מחשבים את הסכום המהוון? לשם הסבר פשוט נתמקד בשלושה גורמים: הראשון הוא  תוחלת החיים הממוצעת במדינה, שנקבעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים סטטיסטיים של דור היפותטי של אנשים. השני הנו גילו הספציפי של המבקש, והשלישי הנה ריבית, שנכון להיום עומדת על 3%.

 

טען שמעון קרייס בפני בג"צ כי טבלאות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי מבוססות על תוחלת חיים שנקבעה בשנת 1987, בעוד שמאז ועד היום תוחלת החיים בישראל עלתה במידה ניכרת. לכן, טען קרייס, חישוב היוון הקצבה על בסיס טבלאות אלו – מוציא אותו מקופח.

 

בג"צ האיץ במוסד לביטוח לאומי לעדכן את טבלאות ההיוון, וכך הוקם צוות ראשון, שהורכב מעובדי מדינה ממשרדים שונים הנוגעים בדבר, אשר המליצו על דרך עדכון שוטף של השינויים בתוחלת החיים. אך גם לאחר עבודתו של צוות זה נותרו עוד שאלות המבקשות פתרון, כגון: מה יהיה שיעור הריבית על פיה יחושב ההיוון? האם היא צריכה להיות אחידה, כפי שנהוגה היום, או שגם היא אמורה להשתנות בהתאם לשינויי הריבית הנקבעים על ידי בנק ישראל. כמו כן, יש לדון בנתונים נוספים המשליכים על הסכומים שנקבעים בעת תביעות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי מול חברות הביטוח.

 

כדי לדון ולהחליט בשאלות אלה, הוקם צוות שני של ועדת ההיוון, המורכב מכותבי רשימה זו. בראש ועדת ההיוון עומד ד"ר אליהו וינוגרד, שופט (בדימוס) ויועץ במשרדנו, ואיתו כעזר עומדת עו"ד דפנה פישר, שותפה בכירה במשרד. יחד איתם שותפים בוועדה עשרה בעלי תפקידים  במשרדים הממשלתיים השונים, וביניהם אנשי המוסד לביטוח לאומי, והם יגישו את המלצותיהם לשר הרווחה והשירותים החברתיים. על פי מנדט הוועדה, המלצותיה יוגשו עד סוף שנת 2014.

 

חשוב לציין כי תהליכי היוון נעשים גם על ידי קופות הפנסיה וחברות הביטוח. כמו כן משמשות טבלאות ההיוון את הפרקליטים ובתי המשפט בחישוב סכומי אבדן כושר עבודה בתביעות נזיקין. בנוסף מחשבים באמצעותם את הפחתת תשלומי הביטוח הלאומי ששולמו לנפגע מהסכום שפוסק בית המשפט נגד המעוול שגרם את הנזק לנפגע ובמקרים נוספים.