דיני ביקורת

דיני ביקורת

במשק הישראלי הסוער, המפוקח ומבוקר בידי מספר נרחב של רגולטורים, גופי פיקוח ואנשי ביקורת פנים, מחזיק משרד גדעון פישר ושות' בהתמחות ייחודית העוסקת בתחום הביקורת הפנימית ואף נחשב למוביל שוק בנושא זה.

 תחום ייעוץ משפטי מרתק זה מתמקד בליווי ובייעוץ לחברות, ארגונים, עמותות, בעלי תפקידים בכירים ואישי ציבור בכל הנוגע לחובות פיקוח וביקורת אל מול גופים העוסקים בנושא זה, הן גופים פנימיים (מבקרי פנים) והן בפעילות ובייצוג אל מול משרד מבקר המדינה.

 מעצם מהותו, נמצא תחום מורכב זה לא אחת במוקד של סערות תקשורתיות ומשפטיות כאחד, ולכן הוא דורש טיפול משפטי מקצועי ורגיש.

 בשנים האחרונות חלה הרחבה משמעותית בסמכויותיו של מבקר המדינה. מוסד ייחודי זה נעשה אקטיבי ומחמיר, ודו"חות הביקורת המגיעות מכיוונו זוכים להדים נרחבים - הן מבחינת סיקור תקשורתי וציבורי, הן בצורך לתת תשובות מקצועיות ובתוך תקופה קצרה למוסד המבקר, והן בחשש לסנקציות פיננסיות ואף פליליות במקרים מסוימים.

עם הרחבת יריעת הביקורת, ישנו צורך מקביל להתמודד עם הביקורת עצמה והשלכותיה, ולצמצם את השפעותיה על הגורמים המבוקרים.

למשרד גדעון פישר ושות' התמחות ייחודית ובלעדית בתחום ביקורת המדינה. עוה"ד גדעון פישר, ביחד עם עוה"ד דן שווץ ועוה"ד (תת ניצב בדימוס) ג'קי בריי אשר צברו ניסיון רב בייצוג גורמים שונים מול מוסד מבקר המדינה, לרבות ליווי צמוד בהליכי מענה לדו"חות ביקורת חמורים.

בין הגורמים אותם ייצג המשרד בהיבטים אלה ישנם חברות ממשלתיות ודו-מהותיות מהגדולות והמוכרות בישראל, אנשי ציבור, פוליטיקאים ונושאי משרה בכירים.

 הניסיון הרב שצבר המשרד בתחום ייחודי ורגיש זה, לצד שמירה מתמדת על רמה מקצועית גבוהה ודאגה מתמדת לטובת הלקוח, הוביל את המשרד להצלחות רבות בתחום זה.

 מסגרת השירותים אותם מעניק המשרד ללקוחותיו בתחום זה הינה רחבה ומקיפה וכוללת, בין היתר-

  • ליווי נושא הביקורת הפנימית בחברות מובילות במשק
  • הקמת מערכי ביקורת פנים
  • ייצוג  מול מבקר המדינה
  • ייצוג מבקרי פנים בחברות גדולות
  • הבטחת ציות חברות לחקיקה רלוונטית
  • ועוד

בין לקוחות המשרד בתחום זה נמנים תאגידים ממשלתיים וציבוריים רבי חשיבות, כולל לרבות דואר ישראל, נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים), קק"ל.

הבולטות והמרכזיות של משרד גדעון פישר ושות' בתחום זה, מודגשת ביתר שאת בעובדה שהמשרד מייצג את לשכת המבקרים הפנימיים.