English
בוררות בינלאומית, בוררות ICC
    הי - טק

רשויות מקומיות ודיני ספורט

דיני עבודה

נזיקין

בינלאומי

מסחרי

ליטיגציה

דיני משפחה

     

בינלאומי

 


המחלקה הבינלאומית מתמחה במתן שירותים עסקיים ומשפטיים לחברות ואנשי עסקים בישראל ובחו"ל. לצוות המחלקה ניסיון רב בליווי עסקאות מהיבטים שונים, לרבות בדיקת נאותות, היבטים חוזיים, תאגידים, מיזוגים ורכישות, מסחר בינלאומי וכיו"ב. צוות המחלקה כולל, בין היתר, מומחי מס. המחלקה מרכזת את כל הפעילות העסקית הבינלאומית של לקוחות זרים, מקומיים ותושבי חוץ, לרבות ייצוג ולווי משפטי בערכאות השונות בארץ ובחו"ל, ניהול הליכי בוררות בינלאומית, בוררות ICC ועוד.המחלקה מנוהלת ע"י שותפה בכירה, עו"ד דפנה פישר, ועוסקת, בין היתר, במתן חוות דעת, תוך התייחסות למשפט משווה, בקשת רחבה של תחומי המשפט. כמו כן, המשרד משמש נציג בלעדי בישראל של רשת עוה"ד העולמית PARLEX, החובקת עשרות משרדי עורכי דין ברחבי העולם, והמאפשרת למשרד להקנות שירות משפטי ועסקי על פני הגלובוס, וכן לבחון ולהעמיק במאגרי מידע בין לאומיים חוצי גבולות, תוך בחינת החקיקה הרלוונטית והמצב המשפטי במדינות שונות בעולם. כאמור, המחלקה מטפלת בכל הפעילות העסקית הבינלאומית של לקוחות המשרד, ובכלל זה ייצוג ולווי משפטי בארץ ובחו"ל, כולל הליכי בוררות בינלאומית, בוררות ICC ועוד. מומחיותו של עו"ד גדעון פישר, שכיהן בין היתר, כחבר הנהלת בית הדין לבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית ICC והמכהן כיו"ר וועדת הבוררות הבינלאומית, ICC ישראל, ויו"ר הוועדה לקשרים בינלאומיים של לשכת עורכי הדין המסייעת רבות ללקוחות החברה.

חזרה