English
אודותינו
                                    
   
"אנחנו לא מחפשים גודל, אנחנו מחפשים גדולה, הגודל מרשים אך הגדולה נשארת"

משרד עוה"ד גדעון פישר ושות' נמנה עם המשרדים המובילים בארץ. המשרד מונה עשרות עורכי דין המתמחים במגוון תחומים בעולם המסחרי העסקי, עם דגש בינלאומי. האני מאמין של המשרד הינו לתת ללקוח יעוץ משפטי רחב, החובק היבטים אסטרטגיים כלכליים וציבוריים, לפי הענין, מעבר לראיה המשפטית הצרהתוך מתן פתרונות יצירתיים וזמינים.
 
צוות המשרד מפנה את כל משאביו למתן שירותים משפטיים מקצועיים המתבטאים ביצירתיות משפטית, פרשנות של החקיקה והפסיקה ויישומה על פי צרכי הלקוחקביעת תקדימים משפטיים, דגש על חשיבה עסקית וכלכלית כאשר נדרש וניהול מתודי ומקיף של משאים ומתנים. ליוויו האישי של הלקוח, משלב פנייתו ועד להשלמת הטיפול לשביעות רצונו מהווים את היסודות האיתנים עליהם בנויה תפיסת העולם של משרד ולשיטתנו, מציבה את לקוחות המשרד צעד אחד לפני כל השאר.
 
בראש צוות המשפטנים במשרדנו עומד ד"ר אליהו וינוגרד, שופט בית המשפט העליון בדימוס ונשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, שותף במשרדנו, המשמש כמנהל המקצועי במשרד. ד"ר וינוגרד מעורב אישית בתיקי המשרד, לקוחותינו נהנים מהזכות לשבת עמו בפגישות יעוץ והינו מסייע לצוות המשפטנים בגיבוש האסטרטגיה המשפטית לצורך השגת היעדים.
 
המשרד מעניק יעוץ משפטי ללקוחות בפרופיל גבוה, כגון: גופים סטטוטוריים ובכלל זאת: קק"ל, רשות שדות התעופה, חברת קצא"א, רשויות מקומיות, חברות עירוניות, חברות ממשלתיות, אנשי עסקים מבכירי המשק הישראלי.
 
בצד זה המשרד מעניק שירותי פרו בונו לניצולי שואה ובכלל זאת לעמותת עמך וכן לעמותות שונות המקדמות אג'נדות חברתיות. כמו כן וצוות המשרד מעורב בפעילות קהילתית חברתית.