פלישה למקרקעין- האם וכיצד מטפלים במסיגי גבול?
עורכת דין נעמה זר- כבוד - שותפה מנהלת

פלישה למקרקעין- האם וכיצד מטפלים במסיגי גבול?

עורכת דין נעמה זר- כבוד - שותפה מנהלת

נדל"ן והתחדשות עירונית

שבת לביתך מחופשה קסומה יחד עם משפחתך, בפתח אתם מגלים שמישהו פלשו אל ביתכם, החליף מנעול והשתקע. הבית שרכשתם במיטב כספכם ושעמלתם קשות לרישום זכויותיכם בו נגזל מכם בין רגע.  מה עושים עכשיו?
 

אמנם התיאור שלעיל נשמע מופרך ולא הגיוני אך לצערנו מתרחש במציאות הישראלית חדשות לבקרים. המחוקק נתן מענה יוצא דופן לטיפול במצב מהסוג הזה – שימוש בכוח, תוך "עשיית דין עצמי". בתנאים מסוימים החוק מתיר לבעל המקרקעין הנפגע להשתמש בכוח במידה סבירה כלפי פולש.  האמור מהווה חריג לעקרון שסכסוכים פותרים בדרכי שלום ובאמצעות פנייה לבתי משפט, וזאת לאור החשש מפגיעה בזכות הקניין של אדם, שהינה זכות יסוד במדינת ישראל.   
 

סעיף 18 לחוק המקרקעין קובע:
 

"(א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין.
 

(ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין, רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם".
 

מסעיף זה עולה כי המחוקק ביקש להגן על בעל מקרקעין מפני מצב שמישהו ינסה לנשל אותו מהם: "כדי למנוע" וכן במקרים שהפלישה כבר בוצעה: "תפס אדם".  בשתי הסיטואציות החוק מקנה לבעל הזכויות במקרקעין לעשות שימוש ב"כוח סביר" כדי להתמודד עם הפולש או המבקש לפלוש.
 

היות ומדובר בחריג המחוקק צמצם זאת רק בהתקיים התנאים הבאים:
 

"המחזיק במקרקעין כדין"- מחזיק כדין הינו בעל שליטה פיזית במקרקעין. ביהמ"ש בבג"צ 6735/04 סוכובולסקי נ' השר לענייני ביטחון פנים, פ"ד נט(1) 331, קבע כי החזקה בפועל אין משמעה שהיה על העותרים להחזיק בקרקע בפועל בדיוק באותו רגע שבו התבצעה הפלישה, אולם היה עליהם להוכיח למצער קיומה של שליטה במקרקעין,  אשר עשויה להתבטא בעיבוד הקרקע, בהצבת שמירה עליה, בגידור וכן אי אלו סממנים אשר עשויים להצביע על קיומה של זיקה פיזית.   
 

"תוך שלושים יום"- זוהי המגבלה העיקרית, ניתן להשתמש בכוח תוך שלושים יום מהמועד בו פלש הפולש למקרקעין. היינו, אם לא נעשתה פעולה במניין 30 הימים לא ניתן יהיה להרחיק באמצעות שימוש בכוח.
 

"כוח סביר"- המחוקק מתיר הפעלת כוח מצומצמת ולכן שימוש לא נכון בכוח עשוי לגרור העמדה לדין פלילי.
 

ראוי להדגיש כי ניתן להזמין את המשטרה במקרה בו נמצא פולש שצריך לפנות ואין הכרח שבעל המקרקעין הוא שיפעל לסילוקו. כמובן שעל מנת שהמשטרה תגיע לפנות את הפולש היא צריכה להשתכנע כי מדובר בפלישה טרייה (גילוי הפלישה הוא במניין 30 הימים) וכן כי הזקוק לסיוע המשטרה בפינוי הוא המחזיק.
 

יחד עם זאת, אם חלפו 30 הימים ו/או מבקשים להימנע מפעולה כוחנית, ניתן כמובן לפנות לבית המשפט בבקשה להסדיר הזכויות בקרקע.