האם הרשעה בעדות שקר במערכת המשפט הפלשתינאית תיושם בישראל?
עורך דין בנימין (בנג'י) לבנטל - שותף

האם הרשעה בעדות שקר במערכת המשפט הפלשתינאית תיושם בישראל?

עורך דין בנימין (בנג'י) לבנטל - שותף

ליטיגציה

האם בית משפט ישראלי יבטל פסק דין ישראלי סופי, שהורה של פיצוי במיליונים לתובע, לנוכח פסק דין פלשתינאי שהרשיע עד מפתח במתן עדות שקר ,  עדות שנמסרה בהליך שהתנהל בבית המשפט הישראלי.

זו משימה מאתגרת ומרתקת בטיפולנו בבית המשפט המחוזי בירושלים, בתביעה לביטול פסק דין אזרחי שניתן ופסק פיצוי לתובע על בסיס אותה עדות שקר. מדובר בעדות של עד מפתח שהיוותה אבן יסוד לצורך ההכרעה של בית המשפט הישראלי בהליך המקורי (ביהמ"ש המחוזי בירושלים וכן בערעור בבית המשפט העליון בשנת 2007).

בהליך המקורי, עמדה במרכז ההליך השאלה: האם הייתה או לא הייתה תאונה, ולמעשה האם תאונת הדרכים נגרמה על ידי רכב שהיה מבוטח (על ידי חברת הביטוח שאנו מייצגים כיום), או שמא התאונה הייתה תאונת עבודה במפעל, במעורבות של מלגזה לא מבוטחת.

אנו טוענים כיום מטעם חברת הביטוח, כי יש לבטל את פסק הדין המקורי, על בסיס פסיקת בית המשפט הפלשתינאי העליון ברמאללה מינואר 2012, אשר קבע כי העד המרכזי שהביא התובע בתיק המקורי בישראל, העיד עדות שקר בבית המשפט הישראלי ביחס לעניין זה, וכי בניגוד לעדותו הכוזבת, לא אירעה התאונה בכפי שטען התובע. העד אגב, נידון למאסר בפועל.

כעת, על בית המשפט המחוזי בירושלים להכריע האם ההרשעה של בית המשפט הפלשתינאי ביחס לעדות השקר, מהווה ראיה חדשה, שאמורה לבטל את פסק הדין המקורי.

מקרה זה, מספק מבט מרתק אל נבכי הפעילות ההדדית בין שתי מערכות המשפט, ומהווה מקרה נדיר בו המערכות הללו נדרשות האחת לממצאים שנקבעו בזו האחרת. תוצאה של הליך כזה תישא אף משמעות סמלית, אשר חורגת מתחומי המקרה הספציפי.

אם בית המשפט הישראלי יראה בפסק הדין הפלשתינאי כחלק בלתי נפרד מהראיות, תהיה לכך משמעות רבה ביחס לסוגיית ההכרה בפסיקה פלשתינאית לצורך הליך ישראלי. הכרה כזו תהווה משום העדפה (מתבקשת בנסיבות) של ממצא פלילי פלשתינאי על פני התרשמות השופט הישראלי בהליך האזרחי המקורי ממהימנותו של אותו עד.

מאידך, אם בית המשפט  הישראלי ידחה את פסק הדין הפלשתינאי כראיה, הדבר יעביר מסר אחר לגמרי בסוגיית היחס של הערכאה הישראלית לזו הפלשתינאית. מבקרי קביעה שכזו יאמרו (בצדק) שאבסורד שבית המשפט הישראלי יתעלם מפסק דין מרשיע בעדות שקר, "רק" משום שזה ניתן בבית משפט פלשתינאי, בעוד ברור שלו הייתה זו הרשעה של בית משפט אמריקאי או אירופאי לדוגמה (או אף ישראלי), התוצאה כנראה תהיה שונה.

אנו סבורים, כי זהו אכן מבחן משמעותי למערכת הצדק הישראלית, שצריכה להיות נטולת שיקולים פוליטיים, וחלילה דעות קדומות. לשיטתנו, לא ניתן להותיר על כנו פסק דין, אשר אין כל ספק כי מבוסס על עדות שקר, וזאת במנותק מן השאלה באיזו מערכת משפטית נקבעה עדות השקר. אנו מאמינים שבסופו של יום, אכן ייעשה משפט צדק. 

*פורסם ב - Ynet NEWS ביום 6.2.13