חוק האותיות הקטנות: החוזה אחיד - יחסי הכוחות, לא!

חוק האותיות הקטנות: החוזה אחיד - יחסי הכוחות, לא!

עורכת דין שולה הרשקו ועורך דין רם תורן

מסחרי

מי מאתנו אינו נדרש לחתום על הסכמים שונים לצורך התקשרות עם חברות הסלולר,  מוסדות הוראה למיניהם, מכללות, חברות ביטוח, הלוואה בבנק וכיו"ב. התקשרויות אלו נעשות בדרך כלל באמצעות החוזה האחיד, אשר הינו חוזה שתנאיו נקבעו מראש ע"י צד אחד (הספק או נותן השירות), מנוסח על ידו ומותאם לאינטרסים שלו. החוזה האחיד מודפס , על פי רוב, בדפוס צפוף, לוקה בשקיפות מועטה באופן שלצרכנים אין כל אפשרות להתעמק בפרטים וגם לא לשנות משהו בנוסח שבו. אין ספק שבמצב כזה נמצאים הצרכנים בעמדה נחותה מבעל העסק, מצב שאין דומה לו בעולם העסקים שכן בדרך כלל 2 הצדדים לעסקה הם אלה הקובעים יחדיו את סעיפי ההסכם עליו הם חותמים.

 

חוק החוזים האחידים בא לרפא את אי השוויון שבין הספק ללקוח מבחינת המיומנות, המידע וכושר המיקוח, ונועד להגן על ציבור הלקוחות מפני אותם תנאים מקפחים שבחוזה האחיד.

 

בין היתר נקבע בחוק כי:
 

  1. כל תנאי מקפח יהיה ניתן לביטול ע"י בית הדין לחוזים אחידים או בית המשפט.
     
  2. נקבעו "חזקות קיפוח" דהיינו, חזקה כי אם נכלל בהסכם תנאי שכזה הרי התנאי מקפח את הלקוח ועל כן הנטל להוכיח כי התנאי אינו מקפח מוטל על כתפי הספק. לדוגמא – תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, או לשנות את החיובים המהותיים בו, כמו גם תנאי השולל או מגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות מסוימות בערכאות משפטיות או זכותו להיזקק להליכים משפטיים. מחיר העסקה או השירות אינם תנאי מקפח.
     
  3. ספק רשאי לפנות בבקשה לבית הדין לחוזים אחידים ולבקש אישורו כי אין תנאי מקפח בחוזה האחיד שלו.
     
  4. במטרה לעודד ספקים לפנות ולקבל אישור מבית המשפט נקבע, כי במשך תקופת האישור לא תישמע טענה בבית הדין כלפי אותו ספק שקיבל אישור שיש בחוזה שלו תנאי מקפח. תוקפו של האישור ייקבע ע"י בית המשפט, אך בכל מקרה יהיה לא יותר מ- 5 שנים.


צעד נוסף ומשמעותי לטובת איזון הכוחות בין הצדדים לחוזה נעשה לאחרונה עם תיקון בחוק החוזים האחידים ובחוק להגנת הצרכן שנכנס לתוקפו ב- 1.1.2011. התיקון מכונה "חוק האותיות הקטנות" משום שמחייב את החברות להציג באופן בולט את הפרטים החשובים שמתחבאים בחוזים חד-צדדיים אלו. התיקון דורש מבעל העסק לציין בראש החוזה באופן בולט את הסעיפים העיקריים והמחייבים של החוזה – תנאי תשלום, תנאי ביטול העסקה, תנאי האחריות ועוד. 

 

עוד נקבע, כי שר האוצר יקבע סוגי עסקים מסוימים שיהיו חייבים לציין כבר בראש החוזה האם החוזה נבדק ע"י בית דין, האם קיבל אישור ומה תוקפן. 

 

אין ספק שהשינוי הינו לטובת הצרכנים אך יש לזכור כי עדיין נותרה המלצתנו לעיין היטב בחוזה המוצע, לסמן את הסעיפים הבלתי ברורים או מעורפלים ולבקש הסבר מתאים.