כספי הפיטורים שייכים לעובד בכל מקרה
עורכת דין ענבל אהרן, מחלקה מסחרית

כספי הפיטורים שייכים לעובד בכל מקרה

עורכת דין ענבל אהרן, מחלקה מסחרית

האם אנו לפני סופו של עידן בו עובדים המתפטרים מעבודתם אינם צריכים לסמוך עוד על טוב ליבו של המעסיק כדי ש"יעניק" או "ישחרר" להם את הכספים שהפריש עבורם לקופת הפנסיה במקום פיצויי פיטורים?

 

בהתאם לסעיף 26(א)(1) לחוק פיצוי פיטורים, תשכ"ג-1963 הכספים שהפריש מעסיק לקופת גמל במקום פיצויי פיטורין אינם ניתנים להעברה חזרה למעביד, אלא במקרה בו העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים- למשל: הפר חובת אמון, רימה, שיקר וכדומה.

 

החל משנת 2008 קיימת חובה על מעביד להפריש כספים לקופת פיטורים מכוח צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הקובע את השיעור מהשכר שאותו יש להפריש כרכיב פיצוי פיטורים. בהתאם לצו ההרחבה ובהתאם לסעיף 26 האמור, כספים שהפריש המעביד במקום פיצוי פיטורים (בין בשיעורים הקבועים בצו ההרחבה ובין בשיעורים גבוהים מהקבוע בצו) שייכים לעובד והוא זכאי לקבל אותם בין אם פוטר או התפטר.  

 

עם זאת, הפרקטיקה שנהוגה במשך שנים ארוכות ועד עתה היא, כי חברות הביטוח מחזירות את כספי הפיצויים למעסיק בכל עת שהוא מבקש לעשות כן מבלי לברר האם אכן העובד אינו זכאי לפיצוי פיטורים. הן עושות כן כי המעסיק הנו הלקוח שלהן ועל כן יש להן אינטרס גדול לפעול לפי הוראותיו. 

 

אולם, פרקטיקה זו מנוגדת לחוק ולצו ההרחבה. על אף זאת, בתי הדין לעבודה לא פעם דוחים תביעות של עובדים שהתפטרו לקבלת סכומים שנצברו לזכותם כפיצוי פיטורים ואשר הוחזרו על ידי חברות הביטוח למעסיק. 

 

בפס"ד של בית המשפט המחוזי בירושלים שניתן לאחרונה* חויבה חברת הביטוח הפניקס לפצות עובדת בגבוה כספי הפיצויים שנצברו לזכותה לאחר שהחזירה למעסיקתה (שבינתיים פשטה רגל) את הסכום שנצבר, מבלי שנקטה בפעולות לבירור האם יש בסיס לטענת המעסיקה כי העובדת אינה זכאית לפיצוי הפיטורים.

 

יצוין, כי באותו המקרה, העובדת פוטרה ומשכך ממילא היתה זכאית לפיצוי הפיטורים, אולם, בהחלט ניתן למצוא בפסק הדין אמירה באורח אגב, כי כספים שהופרשו לעובד במקום פיצוי פיטורים שייכים לו ורק לו, ללא כל קשר לסיבת הפסקת עבודתו- התפטרות או פיטורים.

 

אנו תקווה, כי פסק דין זה יוביל את בתי הדין לעבודה להכיר בכך גם, ולקבל תביעות עובדים שהתפטרו לקבלת הכספים שנצברו לזכותם ולמנוע מהם את הצורך לסמוך על טוב ליבו של המעסיק ובכך לדרבן גם מעסיקים וחברות ביטוח להקפיד על הוראות החוק.

 

* עש"א 23659-05-12 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל