כתובה - לשלם או לא לשלם? זאת השאלה!
עורכת דין הילה צאירי, מנהלת מחלקת דיני משפחה

כתובה - לשלם או לא לשלם? זאת השאלה!

עורכת דין הילה צאירי, מנהלת מחלקת דיני משפחה

דיני ממונות וירושות

הכתובה כשטר חוב

הדעה הרווחת הינה, כי שטר הכתובה, עליו חותם החתן ביום נישואי הצדדים, הינה מסמך פורמאלי, הא ותו לא. לכן נוהגים חתנים, אשר ביום חתונתם שורה עליהם רוח הנדיבות, לרשום בכתובתה של האישה סכומים נכבדים, כמובן מתוך הנחה, כי לא ייאלצו לשלם סכום זה ביום מן הימים. חלק מהחתנים סוברים, כי לא ייאלצו לשלם את סכום הכתובה מכיוון שלא יתגרשו לעולם, אולם אחרים סוברים, כי אין כל משמעות לסכום הנרשם בשטר הכתובה. ובכן, טעות בידם! מבחינת ההלכה היהודית הכתובה הינה שטר חוב לכל דבר וענין, וכשטר חוב, ייתכן וביום מן הימים יהיה על בעל החוב לפרוע את השטר.

 

חיוב בתשלום הכתובה

המצבים בהם יחויב בעל בתשלום הכתובה הינם שניים בעיקרם: כידוע עפ"י ההלכה היהודית גירושין צריכים להיות בהסכמה. במקרה בו אין הסכמה, על הצד המבקש את הגירושין להוכיח עילת גירושין, על-פי אחת העילות המנויות בהלכה. כך למשל אישה צריכה להוכיח, כי בעלה חדל לפרנס אותה, כי הוא בוגד בה עם נשים זרות, נוהג כלפיה באלימות וכיו"ב. גבר יצטרך להוכיח, כי אשתו הינה אישה מורדת, דהיינו מסרבת לקיים עימו חיי אישות, כי היא בגדה בו, כי עזבה את הבית ללא הצדקה וכיו"ב. במידה ואישה תוכיח, כי יש לה עילת גירושין נגד בעלה, הרי שייתכן וביה"ד יחייב אותו לגרשה וליתן לה את כתובתה. במידה וגבר מעוניין לגרש את אשתו, אך אין לו עילת גירושין, ייתכן ויחויב בתשלום כתובתה של האישה על מנת לקבל את הגט.

 

"כתובה מוגזמת"

עולה השאלה, במקרה שבו אדם רשם סכום מופרז ומוגזם בשטר הכתובה, למשל 10,000,000 ₪, וברור לכל, כי הוא אינו יכול לשלם סכום זה, לא במועד בו חתם על שטר הכתובה ולא כיום, האם יחויב לשלם את הסכום? כתובה זו נקראת "כתובה מוגזמת", ובמרבית המקרים ביה"ד לא יחייב את הבעל לשלמה. יחד עם זאת, אין הדבר אומר כי הבעל לא ישלם דבר בגין הכתובה, אלא ביה"ד יעריך את סכום הכתובה לסכום אחר ויחייב את הבעל לשלמו.

 

כמו כן, יש לשים לב, כי גם אם המדובר בכתובה מוגזמת, אולם כיום לבעל אמצעים מהם הוא יכול לשלם את סכום הכתובה, ולעניין זה אמצעים יכולים להיות גם נכסים שצבר, עלול ביה"ד לחייבו לשלמה במלואה. ואולם כאשר אדם רשם כתובה נמוכה, ביה"ד לא יחייבו לשלם מעבר לסכום שנרשם. לכן חשוב להתייחס לכתובה במלוא הרצינות ולהתחשב בכך שעלול להגיע יום בו יהיה על הבעל לפרוע את השטר.

כתובה, הסכם ממון וגירושין

נקודה חשובה שיש לשים לב אליה הינה שבמרבית הסכמי הגירושין יירשם, כי בכפוף לביצועו של ההסכם מוותרת האישה על סכום הכתובה, אולם מרבית הסכמי הממון מתעלמים מנושא הכתובה. גם כאשר עורכים הסכם ממון חשוב להתייחס לנושא הכתובה ולציין האם במקרה בו הצדדים מתגרשים מוותרת האישה על כתובתה או האם בנסיבות מסוימות תקבל חלק ממנה וכיו"ב. מאד מומלץ לא להשאיר עניין חשוב זה לשיקול דעתם של אחרים, ובמידת הצורך להתייעץ עם מומחים בתחום. ראו הוזהרתם!