האם ניתן לפטר עובד בתקופת מחלה וללא שימוע?
עורך דין דן שווץ - שותף

האם ניתן לפטר עובד בתקופת מחלה וללא שימוע?

עורך דין דן שווץ - שותף

ביום 24.10.2013 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בעניין אביטל פוד נגד אחים חורי ח.מ. (2005) בע"מ (סע"ש 50287-12/12), אשר התייחס לפיטורי עובדת שלא כדין.

מדובר במקרה בו עובדת הועסקה כזבנית משך חמש שנים, זאת לשביעות רצון מעסיקה, כאשר נוכח מחלתה של העובדת, עלתה מערכת היחסים בין המעסיק לעובדת על שרטון (זאת כחלק ממספר עילות תביעה של העובדת).

העובדת פוטרה, זאת כאשר הייתה, הלכה למעשה, בחופשת מחלה, ומבלי שנערך לה שימוע על ידי המעסיק, טרם החלטתו לסיים את יחסי העבודה. יצוין, כי העובדת הציגה את אישור המחלה, רק לאחר קבלת מכתב הפיטורים ממעסיקה.

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי על אף העובדה, כי ההודעה על המחלה נמסרה רק עם קבלת מכתב הפיטורים, העובדת פוטרה בזמן מחלתה, ומן הטעם שנעדרה עקב מחלתה.

עוד קבע בית הדין לעבודה, כי המעסיק פגע בזכותה של העובדת לשימוע, ופסק שזכות זו עוגנה כזכות בסיסית, אשר נועדה להבטיח שהעובד יידע מה הטענות כלפיו ואילו המעסיק יוכל מבחינתו לקבל החלטה עניינית ועל בסיס נתונים ראוי.

נוכח האמור ותוך שקילת מכלול השיקולים הנוגעים לוותק העובדת וסיבת פיטוריה, פסק בית הדין לעובדת פיצוי בגובה ארבע משכורות חודשיות.